You are here:  / Style / Style – Installere nye

INSTALLERE NYE STYLE
Jeg vil gå ud fra at du allerede ved lidt om at kopiere filer på din pc.
Når du har downloadet en eller flere nye style-filer, så kopierer du dem over på et USB-stik. Hvis USB-stikket ikke er tomt, så opretter du en mappe til filerne og kopierer den der ind – så er de lettere at holde styr på.
Jeg tror ikke, at dit USB-stik kan tage skade af at blive taget ud fra din pc uden at du bruger SIKKER FJERNELSE AF HARDWARE, men personligt bruger jeg nu denne metode hver gang. Kender du ikke til dette, så kan du evt. lukke din pc ned INDEN du fjerner USB’en fra pc’en.
Det samme gælder når du vil fjerne stikket fra din Tyros – hellere slukke den en gang for meget når du har kopieret filerne ind, end at ødelægge dit USB-stik.

yamaha-tyros-5-76-xxl-b

Hvis du lige har tændt din Tyros, så ser skærmen ud som på billedet. Ellers kan du altid bare trykke på EXIT-knappen på skærmen indtil du er på standartskærmen.
Nu trykker du på D for at vælge en style.
ØVERST I DIT DISPLAY er der nu kommet nogle små faneblade frem som f.eks. PRESETUSERHD1
USB, og nu bruger du de knapper der hedder TAB (øverst til højre på den sorte ramme) til at skifte til fanebladet USB.
Med drejehjulet eller med knapper AJ vælger du nu den fil du skal bruge (eller går ind i den mappe som du evt. har lagt filer i, ved at stille dig på mappen og trykke på ENTER (ved siden af hjulet).
Nu kan du spille den valgte style.

Hvis du gerne vil gemme den style i en bank så du får hurtigere adgang til at spille den igen, så gør du følgende:

  • Vælg først hvilken MAIN VARIATION (A, B, C eller D) som du ønsker at sangen skal starte med næste gang og vælg derefter evt. en INTRO (I, II eller III)
  • Hvis du evt. vil have MULTI PAD til at starte når du spiller sangen, så HOLD “SELECT“-knappen NEDE mens du trykker på en eller flere af tasterne (1,2,3,4). Disse vil nu BLINKE.
  • Tryk på SYNC START (så der er lys i knappen)
  • Nu vælger du den bank, hvor du vil gemme dine indstillinger. Hvis du kun har en bank, og der ikke er nogle ledige pladser (nogle knapper (1-8) UDEN lys), og hvis du allerede har gemt banken, så må du gerne gemme oven i en af de blå knapper (1-8). Når du så kommer til det nederste punkt i denne beskrivelse, så taster du JA, SAVE (8 PIL NED), og NU GIVER DU SÅ BANKEN ET ANDET NAVN FØR DU GEMMER DEN. Se her hvordan du sletter de andre sange i den nye bank.
  • Tryk en gang på MEMORY. Nu kommer der et nyt skærmbillede frem. Her kan du sætte X eller fjerne X i de forskellige felter. Jeg kan ikke huske hvilke Yamaha har valgt at have X i fra ny, men du skal mindst sætte X i: SONG, STYLE, MULTIPAD, AUDIO, HARMONY, TEMPO, TRANSPOSE & SCALE. Du flytter markøren ved at trykke på 4 PIL NED eller 4 PIL OP og du tilføjer eller fjerner X med 8 PIL OP og 8 PIL NED
  • Nu kan du trykke på en af bankerne (18), og alle dine indstillinger vil nu blive gemt i den pågældende bank. HVIS DU TRYKKER PÅ EN KNAP SOM ALLEREDE ER BLÅ, SÅ BLIVER DE NYE INDSTILLING GEMT OG DEN SANG DER TIDLIGERE VAR GEMT PÅ DEN KNAP VIL BLIVE SLETTET!
  • Hvis du ved en fejl er kommet til at trykke på en forkert bank (18), så er der ikke sket nogen skade, for du har ikke gemt banken endnu. Der er godt nok ikke en knap der hedder “fortryd”, men du kan bare skifte bank nu med en af knapperne REGIST BANK. Så vil T5 spørge om du ønsker at gemme, og her svarer du naturligvis NEJ hvis du har lavet en fejl. Ellers svarer du JA

Så hver gang du har lagt en ny sang ind i en af knapper 1-8 i banken, så bør du skifte bank. På den måde gemmer du banken for hver sang du har lagt rigtigt ind, og dermed kan du lettere ændre din sidste handling, hvis du gjorde en fejl.