You are here:  / Registration Memory / Hvordan GEMMER JEG EN BANK

RegMemo

Hvordan GEMMER JEG EN BANK?

KORT FORTALT:

Når du har gemt en eller flere indstillinger i en af dine banker, så skal du GEMME Banken.
Hvis dit keyboard er opdateret, så kan du godt slukke for strømmen UDEN at dine banker forsvinder. Men for en sikkerhedsskyld så skift altid bank INDEN du slukker det. HVIS du så har lavet en ændring i din bank (gemt en sang, slettet en sang, omdøbt en sang i din bank m.m.) så kommer Tyros og fortæller dig:
DU HAR LAVET EN ÆNDRING I BANKEN – ØNSKER DU AT GEMME DENNE ÆNDRING?

Tryk på en af de 2 knapper som hedder REGIST BANK (i det markerede område) for at kunne skifte til en anden bank.
(På den måde gemmer du altså alle de knapper som der er lys i – uanset hvilken farve de har – på en gang).
Tyros skriver nu at DU HAR FORETAGET EN ÆNDRING – ØNSKER DU AT GEMME DENNE ÆNDRING?
Hvis du ønsker at gemme den ændring du har lavet, så svar JA på G.
Ellers svar NEJ på H
HVIS du svarer JA (G) så HUSK de 3 x JA:
SAVE (6 NED)
OK (8 OP)
JA (F)
Bemærk at nu er lyser måske gået ud i nogle af dine bankknapper eller måske i den alle sammen, for du har jo lige skiftet til en anden bank.
Skift tilbage til bank du lige kommer fra med en af de to knapper REGIST BANK.

 


LANG FORKLARING

Tryk på de 2 knapper SAMTIDIG som hedder REGIST BANK (i det markerede område) for at kunne gemme bankens indhold.
(Du gemmer altså alle de knapper som der er lys i – uanset hvilken farve de har – på en gang).
Under dit display er der knapper med tallene fra 1-8, hvor du enten kan trykke PIL OP eller PIL NED.

VIGTIG INFO: I det nederste højre hjørne af dit display står der (KUN PÅ TYROS 5) med gult ENTEN “MENU 1″ ELLER “MENU 2″.
Du skal forestille dig, at disse 2 nederste rækker iconer i displayet bliver kontrolleret af knapperne PIL OP eller PIL NED (dem der er sammen med tallene 1-8 under dit display).
Tryk nu på 8 PIL NED indtil der står MENU 2 i displayet.

Du skal nu tage stilling til HVOR du vil gemme din bank. Du har mindst 2 muligheder: USER, HD1 (Harddisken) og (hvis du har tilsluttet et USB stik) USB1.
Du bør for din egen skyld gemme alle filerne det samme sted.
Hvis du allerede har gemt flere banker på din harddisk, er det ikke for sent at begynde at gemme dem på et USB-stik fremover, hvis du hellere vil gøre det.
Læs om hvorfor jeg anbefaler at du gemmer på USB-stikket her.

Jeg vil derfor anbefale at du vælger det faneblad øverst til højre i dit display som hedder USB1. Ellers vælger du bare den indbyggede harddisk HD1.
Fanebladet vælger du med de 2 PILETASTER øverst til højre på displayet hvor der står TAB oven over.

For din egen nemhedsskyld, skal du nu til at oprette en mappe til din bank (ligesom du senere skal oprette mapper til dine style).
Yamaha kører med et forældet filsystem, hvor der kun kan være 500 filer i hver mappe. Hvis der er mere end 500 filer i, så kan Tyros 5 ikke se der er nogen filer overhovedet.
Opret derfor en mappe som hedder BANK:
Klik på 7 PIL NED (der står FOLDER (mappe) i displayet over knappen) (hvis dette ikke er tilfældet, så læs VIGTIG INFO igen). Du opretter nu en mappe til dine filer.
Brug igen 7 PIL NED til at SLETTE (DELETE) teksten i displayet med. (Nu giver det mening med at PIL NED aktiverer den nederste række iconer af displayet og PIL OP aktiverer den 2. nederste række iconer på displayet).
Nu er det ligesom da du skrev en sms i gamle dage: tryk 1 gang på 3 PIL OP for at skrive et A, 2 gange hurtigt efter hinanden for at skrive et B osv. 1 PIL OP skifter mellem store og små bogstaver.
Kald mappen BANK (eller hvad du nu har lyst til) og tryk på 8 PIL OP.
Når mappen er oprettet, så stiller du dig på mappen ved at dreje på hjulet, og derefter trykker du en gang på ENTER (lige ved siden af hjulet). Hvis det er den første mappe du opretter, så er står du allerede på mappen, men du skal alligevel trykke på ENTER.
Du er nu i den mappe som hedder BANK (det skulle der gerne stå nederst til venstre med gult i dit display.
Tryk nu på 6 PIL NED (SAVE = GEM).
Brug igen 7 PIL NED til at SLETTE (DELETE) teksten i displayet med.
Kald den f.eks. 00001. (Du kan altid senere omdøbe den til hvad som helst)
Klik på 8 PIL OP for at gemme (SAVE) banken.
Først nu kan du slukke for strømmen til T5 uden at du mister nogle data.
Du kommer altid tilbage til hovedskærmbilledet ved at trykke på EXIT knappen nederst i højre side af dit display.
Nogle gange skal du trykke flere gange.

 HUSK AT GEMME BANKEN INDEN DU SLUKKER FOR STRØMMEN

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

Hvis jeg har glemt noget information, eller hvis jeg har givet forkerte oplysninger, så skriv venligst til mig. Min mail står nederst i det højre vindue. Skriv venligst på Dansk eller på Engelsk.